Zpět

Maturita - fyzika

Maturitní otázky Gymnázia Třebíč zpracované formou přehledů. Pokud objevíte nějakou zásadní chybu, tak mi prosím dejte vědět. Hodně štěstí.

Seznam maturitních otázek:
 1. Kinematika
 2. Dynamika
 3. Mechanika tuhého tělesa
 4. Mechanika kapalin a plynů
 5. Gravitační pole
 6. Elektrické pole
 7. Zákony zachování ve fyzice
 8. Druhy energie a jejich přeměny
 9. Kinetická teorie látek
 10. Struktura a vlastnosti plynů
 11. Kapaliny a pevné látky
 12. Fázové změny
 13. Elektrický proud v látkách
 14. Obvod stejnosměrného proudu
 15. Magnetické pole
 16. Elektromagnetická indukce
 17. Kmitavý pohyb
 18. Mechanické vlnění
 19. Elektromagnetické vlnění
 20. Vlnové vlastnosti světla
 21. Optické zobrazování
 22. Základní pojmy kvantové fyziky
 23. Vlastnosti atomového jádra
 24. Základní principy teorie relativity
 25. Základní poznatky astrofyziky
Download maturitních otázek do fyziky (DOC/ZIP, 351 kB)
Download maturitních otázek do fyziky (PDF/ZIP, 724 kB)