Zpět

Maturita - literatura

Přehledy učiva české literatury a několik zápisů ze čtenářského deníku.

Seznam maturitních otázek:
 1. Starověk (Aristoteles: Poetika)
 2. Ústní lidová slovesnost
 3. Staroslověnská a latinská literatura (Kosmas)
 4. Český vrcholný středověk (T. Štítný)
 5. Renesance světová
 6. Renesance česká
 7. Husitská literatura (J. Hus)
 8. Barokní literatura (J. A. Komenský)
 9. 1. a 2. fáze národního obrození (J. Dobrovský, J. Jungmann)
 10. Romantismus, 3. fáze národního obrození (K. H. Mácha)
 11. Počátky realismu, 4. fáze národního obrození (B. Němcová)
 12. Dramatická tvorba 19. století
 13. Májovci (Neruda)
 14. Ruchovci a lumírovci (Vrchlický)
 15. Vrchol realismu - vesnická a historická próza
 16. Prokletí básníci, česká moderna
 17. Anarchističtí buřiči
 18. Pražská německá literatura
 19. České divadlo 1. poloviny 20. století
 20. Regionální osobnosti
 21. Meziválečná poezie 20. let (Wolker, Nezval)
 22. Meziválečná poezie 30. let (Halas)
 23. Meziválečná próza
 24. Čapkové
 25. Próza oficiální a domácí
 26. Próza exilová a samizdatová
 27. Osobnosti české poezie po roce 1945
 28. Tendence světové literatury 1. poloviny 20. století
 29. Tendence světové literatury 2. poloviny 20. století
 30. Divadlo, televize 2. poloviny 20. století
Download maturitních otázek do literatury (ZIP, 150 kB)


Čtenářský deník: Download čtenářského deníku (ZIP, 59 kB)