Zpět

Ladění a úpravy Intek MT-2000

Tuning and modifications of Intek MT-2000
Publikováno na www.cbradio.cz

Abstract: This article describes some modifications to very popular PMR (Personal Mobile Radio) type Intek MT-2000. Main changes mentioned here are:

  1. Settings: RV101 is squelch (best setting is when s-meter on mt2000's display shows one or one plus one blinking "dot"), RV701 is modulation (microphone gain), CT301 adjusts frequency (don't touch it if you don't have precise frequency counter) and L106 is sensitivity - demodulation coil (in most cases it's setting is ok).
  2. External antenna: can be soldered to pins ANT and GND on the top of Intek's board. I've a connector here (type F, used for satellite or some tv antennas connection). Then you can use external antenna with higher gain (for example simple lambda/4 type).
  3. Interference on channel 2 - this is unimportant if your channel 2 is same as others. If there is a strong noise, a capacitor of about 10 or 20pF can be added to overtune the oscillator of main processor, which produces this. Or a twisted wire (yellow in the picture) may be used as this capacitor.
  4. Other bands - MT2000 can have 10 PMR channels and 99 LPD channels. This can be set by shorting the right pads on pcb. If you are interested in this, I can translate you the description of this mod from http://www.cbradio.cz/doc/Intek/PMR%20MT-4000L/mod.txt , but I think this is a little illegal if you don't have radioamateur license (at least in our country).
  5. Special keys - two memories and VOX. MEM1 is in1-out3, MEM2 in2-out3 and VOX in1-out2. These keys must be connected to pcb with solder. They are the same like on Intek PB1000. Now I'm using one MT2000 as a stable station, so I connected a button to MEM1 position - it's a good thing, by long press you can store channel and it's CTC to memory and by a short press you can recall this memory. This "speciality" is available because PB1000 and MT2000 uses both the same processor, MT2000 only don't have these keys and some special signs on display.

Úvod

Stanice Intek MT-2000 určené pro pásmo PMR jsou na našem trhu poměrně rozšířené, zejména díky firmě Elix. Jejich nastavení ale často mírně řečeno nestojí za nic. Pokud si budete stěžovat u firmy Elix, pravděpodobně budete odbyti vyjádřením typu "co chcete za 1300 korun?". Nutno přiznat, že mají pravdu, pokud nejste spokojeni, můžete si pořídit amatérskou ručku za trojnásobek. Ale i z Inteku MT-2000 lze dostat hodně muziky za málo peněz.

Článek je určen především pokročilým uživatelům, kteří se vyznají v elektronice a mají vybavenou dílnu. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEJÍMÁM JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA STANICE ZNIČENÉ NEBO POŠKOZENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM INFORMACÍ Z TOHOTO ČLÁNKU!!! Také je nutné upozornit, že po aplikování některých z níže popsaných úprav budete PORUŠOVAT GENERÁLNÍ POVOLENÍ GL-3/R/2000 o provozu na pásmu PMR. V neposlední řadě pak kroky, ve kterých otevřete stanici (strhnete plombu), případně v ní budete pájet, vedou ke ztrátě záruky.

Nastavování

MT-2000 má přístupné čtyři nastavovací prvky, 2 odporové trimry, 1 kapacitní trimr a 1 laditelnou cívku. Jedná se o squelch, modulaci, frekvenci a demodulaci (citlivost).

Při změnách nastavení je vhodné mít stanici zapnutou, aby byly hned vidět výsledky. Po sejmutí zadního krytu (3 vruty do plastu, 1 šroubek u antény) máte přístup k desce stanice. Je nutné se napojit na napájení - dvě "kolečka" v dolní části desky, dosedají na ně plíšky od baterií. K napájení slouží zdroj o napětí 5 až 6 V.

Napojit se na napájení a přitom udržet desku přimáčknutou kvůli spojení s reproduktorem i anténou není jednoduché, mně se spíše osvědčilo celou desku vytáhnout ven, tj. i z předního krytu. Připojení napájení je pak jednoduché, dále se připojí externí reproduktor přes jack na horní straně desky. Anténu není pro nastavení squelche a modulace vůbec nutné připojovat, taktéž pro nastavení citlivosti může být nepřipojená anténa výhodou (viz dále). Tlačítka lze po rozebrání stanice spínat např. šroubovákem, samotným tlačítkem Q, případně lehce nasliněným prstem.

Nastavení squelche lze provést pomocí trimru RV101. Jeho pozice má vliv také na s-metr na displeji stanice. Pokud tedy chcete dosáhnout přiměřené citlivosti squelche Inteku, nezbývá, než nastavit trimr tak, že se squelch právě uzavře. S-metr přitom může ukazovat jednu, někdy i dvě čárky signálu. U čtyř kusů, které mám k dispozici, se jako optimální ukázalo nastavení, kdy právě zmizí druhá čárka a zůstane trvale jedna.

Pomocí trimru RV701 lze měnit hloubku modulace stanice. "Vytahování" modulace se nesmí přehnat, aby vysílání neprolézalo do sousedních kanálů. Optimální se ukázalo nastavení na polovinu dráhy trimru. Předtím, než pohnete tímto trimrem, si poslechněte, jestli na vedlejší kanály už neprolézáte. Není se příliš čeho obávat, s mírným zvýšením vzdálenosti stanic prolézání zmizí.

Kapacitní trimr CT301 slouží k nastavování frekvence oscilátoru frekvenční syntézy. Pokud nejste vlastníkem čítače pro příslušné frekvence s přesností na stovky (raději desítky) hertzů, rozhodně se tohoto trimru NEDOTÝKEJTE! Pokud ano, nastavení se provádí připojením malé anténky k čítači. Při klíčování na kanále PMR 1 se frekvence vyladí na 446,00625 MHz. Přiblížením šroubováku se trimr samozřejmě rozlaďuje, ladění je nutné provádět bez zaklíčování. S nastavováním frekvence jsem neexperimentoval, nemám potřebné vybavení.

Citlivost staničky lze vylepšit přesným nastavením jádra indukčnosti L106. Budete potřebovat protistanici se stálým nepříliš silným signálem. Ideální je například využití stanice Alinco DJ-SR1, která dokáže generovat tón 1 kHz. Lze si ale i vystačit s opakovaným zvoněním jiného Inteku. Pokud nepřipojíte k nastavované stanici anténu a na stanici sloužící ke generování signálu nastavíte nižší výkon, vystačíte si se vzdáleností jednotek až desítek metrů. Otáčením jádra (max. asi o čtvrt otáčky v obou směrech) nastavíte nejsilnější signál. Přesnějšího nastavení samozřejmě dosáhnete připojením střídavého voltmetru paralelně k reproduktoru stanice a nastavováním na největší výchylku.

Externí anténa

Vyvedení není problematické. Pouze vytáhnete starou anténu a na měřící plošky v horní části desky připojíte konektor. Místo očka antény, které bylo mezi sloupkem a deskou, je vhodné nastrčit malou nevodivou podložku. Tím zabezpečíte, aby se deska "nepropadala" po dotažení šroubku u antény.

Jako anténní konektor lze použít např. typy BNC, TNC, SMA nebo F. Konektory BNC a TNC jsou dost velké, SMA je prý poměrně vhodný (já s ním nemám zkušenosti, nemůžu posoudit). Konektor F má poměrně špatné spojení živého vodiče (dvě pružinky a mezi ně se vsouvá drát), přesto jsem ho ale z prostorových důvodů využil. Důležité bylo, že stačí pilovat konektor, krytu vysílačky se nemusíte ani dotknout.

Připájení konektoru není složité, musíte mít ale potřebné vybavení - v tomto případě rozhodně mikropájku, dále pinzetu, ostrý zrak a neklepající se ruce. NEPOUŽÍVEJTE trafopájku! Jednak její očko je vždy příliš velké, ale především svými vlastnostmi vytváří napěťové špičky, které s přehledem odešlou většinu elektroniky staničky do věčných lovišť.

Plošky nejprve lehce pocínujte, jde to krásně, jsou totiž zlacené. Připájení konektoru pak není problém. Externí anténou posunete možnosti úplně do jiných rozměrů. Pro prvotní experimenty lze použít "čtvrtku", mezi vynikající vyráběné antény patří např. Zach ZK4 446MHz, kolineární dvojitá pětiosmina, která je přímo pro PMR pásmo (cena cca 500 Kč).

Co s rušením na kanále 2

Ano, některé Inteky MT-2000 ruší samy sebe na PMR kanále 2. I tohoto neduhu se však lze zbavit, ani dokonce nebudete potřebovat složité vybavení, samozřejmě kromě mikropájky. Mimochodem, Intek PB-1000 zase někdy ruší sám sebe na PMR kanále 3, i tohoto rušení by se podle mého názoru dalo zbavit níže popsaným způsobem. Dle mých zkušenosti je ale nutno říct, že PB-1000, která je o 1000 Kč dražší než MT-2000, není zdaleka tak dobrá, zejména (pokud můžu ze dvou kusů, které jsem testoval, posoudit) bych vytkl malou selektivitu. MT-2000 je (za ty peníze) opravdu špičkovou stanicí.

Rušení na druhém kanále je podle mého názoru způsobeno interferencí oscilátoru mikroprocesoru, kmitajícího na frekvenci 4 MHz. Nedokážu posoudit, zda je způsobeno přímo některou z vyšších harmonických, případně dalším smíšením s oscilátorem obvodu frekvenční syntézy, kmitajícím na frekvenci 21,25 MHz. Důležité je, že rušení lze posunout mezi kanály přeladěním oscilátoru mikroprocesoru.

Jak tohle přeladění provést v amatérských podmínkách? K mikroprocesoru je připojen krystal, jehož oba konce jsou přes kapacity 15 pF přivedeny na zem. Podle vyjádření výrobce, které nedávno poslal Vojta Elix do diskuse (děkuji!), lze rušení odstranit zvýšením kapacity obou kondenzátorů na 24 pF. Výměna ale vzhledem k rozměrům není jednoduchá, nehledě k faktu, že SMD kondenzátory této velikosti v ČR nemáte IMHO v kusovém množství šanci sehnat.

Využijeme vlastnosti, že kondenzátory není nutné měnit oba stejně. Budeme tedy zvyšovat kapacitu pouze jednoho z nich, a to tím nejjednodušším způsobem. Jedná se o kondenzátor C804. Na jeho vývod, který je blíže k mikroprocesoru (vpravo), "přiťukněte" mikropájknou smaltovaný měděný drát průměru 0,2 - 0,4 mm délky asi 6 - 10 cm. Jeho konec (asi 0,5 mm) předtím nejdříve oškrábejte a pocínujte. Drát se nyní vyvede mezi mikrofonem a krystalem do míst, kde se nachází nápis MT-2000 a další identifikace desky. Pod nimi je totiž velká plocha mědi, která je uzemněná. Zde drát stočte tak, aby vytvořil plošku (do spirály). Volný konec samozřejmě nikam nepřipojujte. Smotek pak zafixujte co nejblíže desce (oboustrannou izolepou, lepidlem). Tím vytvoříme paralelně k C804 další kondenzátor o kapacitě řádově pikofarady. S velikostí kondenzátoru (rozumějte dálky motaného drátu) je někdy nutné experimentovat tak, aby rušení spolehlivě zmizelo mezi kanály.

Rozšíření na další pásma

MT-2000 lze rozšířit na LPD pásmo, případně na rozšířený mód s 10 kanály PMR a 99 kanály LPD. Ale upřímně, je to k něčemu? Na dalších PMR kanálech si s nikým nepokecáte, na LPD (když už pominu možnost "legálního" využití pouze pro datové přenosy - uvozovky proto, že legální by to podle GL-30/R/2000 bylo pouze u neupravených stanic) zase s nízkým výkonem nic nezmůžete.

Rozšíření se provádí pomocí spojů plošek G1-S1-B1 a G2-S2-B2. Podrobný popis je v Dokumentaci.

Pro experimentátory a přemýšlivé hlavy - i na LPD pásmu (433 MHz) by bylo možné vysílat plným výkonem, tj. cca 0,5 W. Zřejmě by se toho dosáhlo zapojením báze tranzistoru Q604, který je pod plechem ve VF části stanice, na zem. Na tomto místě si ale dovoluji upozornit, že používání tohoto výkonu pro hlasový provoz na tomto pásmu je již opravdu, slušně řečeno, o ústa. Pásmo 433 MHz se totiž používá pro bezdrátovou komunikaci mnoha různých zařízení, a pokud byste ho vytrvaleji rušili, mohli byste se dočkat nepříjemné návštěvy v podobě ČTÚ...

Bonus - tlačítka navíc

Intekové šetří, a tak asi používají stejný mikroprocesor do MT-2000 i PB-1000. A kdo zná PB-1000, ví, že má navíc tlačítko VOX a paměti M1 a M2. A tato tlačítka lze vyvést i na naší malé ručce... otázkou zůstává, kam byste je "narvali", ale tento problém nechme stranou. Vzhledem k využití jiného typu displeje v MT-2000 a PB-1000 se bohužel aktivování paměti nezobrazí na displeji.

Klávesnice je řešena jako maticová 4 x 3. Teoreticky by tedy bylo možné připojit až 12 tlačítek + vypínací (Q) a klíčovací (PTT), která se zapojují mimo. MT-2000 využívá 7 tlačítek z matice, funkční jsou ale také další tři výše zmíněné. Zapojení je podle servisního manuálu k PB-1000, tj. M1: in1-out3, M2: in2-out3, VOX: in1-out2. Všech sedm signálů klávesnice, tj. in1 až in3 a out1 až out4, je vyvedeno na zlacené body na přední stranu desky stanice. Manuál k MT-2000, který je umístěn v Dokumentaci, je bohužel k trošku starší verzi. Deska se od té doby mírně změnila. Zapojení bodů můžete vidět na obrázku.

Doufám, že informace v tomto textu budou důvodem k ještě větší oblibě a většímu rozšíření stanic Intek MT-2000, stanic, které s přehledem zvítězily na mém osobním žebříčku cena/výkon.

MT2000 zezadu MT2000 zepředu

Článek byl zveřejněn na stránkách www.cbradio.cz, kde naleznete množství dalších informací o PMR (mj. také sekci Dokumentace)